แจ้งชำระเงิน

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อรวดเร็วในการตรวจสอบและจัดส่งสินค้า

เลือกบัญชีที่โอนเข้า

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี

ข้อมูลการชำระเงิน

** ยอดโอนตามสลิป (รวมเศษ)